Как на украинском будет брат мой

Как будет

У+меня+есть+брат

461 слад

у меня́ с ним \слад ду нет не дам — собі́ ра́ди з ним, нічо́го не мо́жу зроби́ти (вді́яти) з ним

462 снедать

463 собутыльник

464 старше

он \старше ше меня́ — він ста́рший (старі́ший) за (від) ме́не, він ста́рший (старі́ший), ніж я

465 струя

бить струёй — би́ти стру́менем

струя́ во́здуха — стру́мінь (струм, течія́) пові́тря

течь струёй — текти́ стру́менем (ці́вкою, струмко́м)

нагнета́тельная струя́ — нагніта́льна струми́на́

бобро́вая струя́ — фарм. бобро́ва струми́на́

466 схлёбывать

467 съедать

\съедатьть глаза́ми — з’їда́ти, з’ї́сти очи́ма

\съедать сть фи́гу (шиш) — перен. о́близня спійма́ти (з’ї́сти, скуштува́ти, пійма́ти, ухопи́ти, діста́ти)

468 т

469 так

[и] \так ка́ждый день — [і] так (ота́к) щодня́ (ко́жного дня)

как \так? — як так?

и́менно (то́чно) \так — са́ме так; ( одинаково) так са́мо

\так и на́до — так і тре́ба

то́лько \так — ті́льки (лише́) так

\так, как. — так, як

\так же, как [и]. — так са́мо, як [і]

как. \так [и] —. як. так [і]

\так и \так [мол] — (взамен изложения чьей-л. речи) отак (так) і так [, мовля́в]

не \так — [, ]

\так его́ (её, их)! — ота́к (так) його́ (її́, їх)!

\так держа́ть! — так трима́ти (держа́ти)!

что (почему) \так? — чому́ (чого́) [ж] [то, це] так?, а то (це) чому́?

\так и сяк — а) (терпимо, сносно) [і] так і сяк, сяк і так, так-сяк, сяк-так, туди́-сюди́; б) ( в знач. сказ. : о чём-л. терпимом, сносном) так-сяк, сяк-так, туди́-сюди́

[и] \так и \так; [и] \так и сяк; [и] \так и э́так — [і] так і сяк; [і] сяк і так; (иногда) [і] туди́ й сюди́; і так і перета́к

то \так, то сяк; то \так, то э́так — то так, то сяк; то сяк, то так

\так и. — так і

\так [оно́] и есть так — [воно́] і є

\так и знай (зна́йте) — так (ота́к) і знай (зна́йте); и

так себе́ — так собі́; ( посредственно) нічо́го собі́, нічоге́нько; ( посредственный) нічоге́нький

\так на \так — ( без придачи) так на так

челове́к лет \так сорока́ — люди́на ро́ків так (ота́к) сорока́

ну, \так что же? — ну, то що ж?

\так нет [же] — так ні [ж]

не так, так так — не так, то так

так как — союз тому́ що, через те що, бо, позая́к; ( поскольку) оскі́льки; ( не в начале фразы) бо; а що

а \так как. то. — а че́рез те що (а тому́ що; а що). то

так что — союз так що; (поэтому) [а] тому

\так что да́же. — так що [аж]. що аж. аж

\так что́бы — союз так щоб; (при заключении, выводе в значении «итак») так

\так решено́! — так ви́рішено!

470 ток

471 трескать

472 уедать

473 уминать

474 уписывать

475 уплетать

476 учитывать

477 хватать

\хватать — во́здух хапа́ти пові́тря; хвата́ет

за ду́шу (за се́рдце) — бере́ (хапа́є) за ду́шу (за се́рце); звору́шує, розчу́лює

\хватать с не́ба звёзды — перен. зірки́ (зо́рі) з не́ба зніма́ти (здійма́ти, хапа́ти)

с меня́ хва́тит — з ме́не до́сить (ви́стачить); (будет, пора прекратить) го́ді, до́сить, бу́де; не хвата́ет

слов — слів нема́є (не стає́, не вистача́є, браку́є)

не — хвати́ло

терпе́ния — не ста́ло сил терпі́ти; хва́тит

ума́ — ро́зуму не забра́кне

э́того ещё не хвата́ло! — ще цього́ бракува́ло (не вистача́ло)!

э́того — хва́тит

на всех — цього́ ви́стачить (ста́не) на всіх

478 хлебать

хлебну́ть го́ря — набра́тися (зазна́ти; хильну́ти, сьо́рбнути) го́ря (ли́ха, біди́); ви́пити гі́рку (до́бру, по́вну, не малу́)

479 хрупать

480 хряскать

См. также в других словарях:

Меня зовут Троица — Lo chiamavano Trinità Жанр вестерн, комедия Режиссёр Энцо Барбони Продюсер Joseph E. Levine Donald Taylor … Википедия

Брат 2 — У этого термина существуют и другие значения, см. Брат. Брат 2 Жанр Боев … Википедия

Меня зовут Эрл (телесериал) — Меня зовут Эрл My Name Is Earl Заставка телесериала Жанр ситуационная комедия Автор идеи Грег Гарсиа В главных ролях Джейсон Ли Итэн Сапли … Википедия

Брат (фильм, 1997) — У этого термина существуют и другие значения, см. Брат. Эта статья о российском фильме 1997 года. О советском фильме 1982 года см. Брат (фильм, 1982). Брат … Википедия

«Завещание» («Наедине с тобою, брат») — «ЗАВЕЩАНИЕ» («Наедине с тобою, брат»), стих. позднего Л. (1840), один из наиболее совершенных образцов его лирики. Построено как предсмертный монолог героя, обращенный, по видимому, к его боевому товарищу. Умирающий армейский офицер (не солдат,… … Лермонтовская энциклопедия

Список эпизодов телесериала «Меня зовут Эрл» — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок … Википедия

Позови меня в даль светлую (фильм) — Позови меня в даль светлую Жанр драма киноповесть Режиссёр Герман Лавров Станислав Любшин Автор сценария Василий Шукшин … Википедия

Позови меня в даль светлую — Жанр драма киноповесть Режиссёр Герман Лавров Станислав Любшин Автор сценария Василий Шукшин В главных ролях Лидия Федосеева Шукшина Станислав Любшин Михаил Ульянов … Википедия

Источник

У+меня+есть+брат

481 ястреб

меня́ть куку́шку на я́стреба — погов. міня́ти ши́ло на шва́йку (на мотови́ло)

482 ячмень

483 Братнин

484 Зазирать

485 Замало

486 Заранивать

487 Зараниваться

488 Затро[а]гивать

489 Знобь

490 Изволять

491 Кавычка

492 Кого

493 Кремляк

494 Кремняк

495 Крё[е]стный

496 Лазурик

497 Ласточник

498 Лещадник

499 Лидийский камень

500 Ломикамень

См. также в других словарях:

Меня зовут Троица — Lo chiamavano Trinità Жанр вестерн, комедия Режиссёр Энцо Барбони Продюсер Joseph E. Levine Donald Taylor … Википедия

Брат 2 — У этого термина существуют и другие значения, см. Брат. Брат 2 Жанр Боев … Википедия

Меня зовут Эрл (телесериал) — Меня зовут Эрл My Name Is Earl Заставка телесериала Жанр ситуационная комедия Автор идеи Грег Гарсиа В главных ролях Джейсон Ли Итэн Сапли … Википедия

Брат (фильм, 1997) — У этого термина существуют и другие значения, см. Брат. Эта статья о российском фильме 1997 года. О советском фильме 1982 года см. Брат (фильм, 1982). Брат … Википедия

«Завещание» («Наедине с тобою, брат») — «ЗАВЕЩАНИЕ» («Наедине с тобою, брат»), стих. позднего Л. (1840), один из наиболее совершенных образцов его лирики. Построено как предсмертный монолог героя, обращенный, по видимому, к его боевому товарищу. Умирающий армейский офицер (не солдат,… … Лермонтовская энциклопедия

Список эпизодов телесериала «Меня зовут Эрл» — В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из за отсутствия сносок … Википедия

Позови меня в даль светлую (фильм) — Позови меня в даль светлую Жанр драма киноповесть Режиссёр Герман Лавров Станислав Любшин Автор сценария Василий Шукшин … Википедия

Позови меня в даль светлую — Жанр драма киноповесть Режиссёр Герман Лавров Станислав Любшин Автор сценария Василий Шукшин В главных ролях Лидия Федосеева Шукшина Станислав Любшин Михаил Ульянов … Википедия

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector